privacy

Op de activiteiten van Barbara van Schaik Photography is de privacy verklaring van scherpte diepte Consultancy van toepassing. Deze verklaring kunt u hier lezen.

The activities of Barbara van Schaik Photography are subject to the privacy statement of scherpte diepte Consultancy. This statement can be viewed here.